<html><head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1'></head><body>

    <table width='70%'  border='0'><tr><td>Estimado(a)Linux-audio-announce</td></tr>

    <tr><td><P><A href="mailto:informes@consejoiberoamericano.org"></A></P>
<P><A href="mailto:informes@consejoiberoamericano.org"></A></P>
<P><A href="mailto:invitacion@consejoiberoamericano.org"><IMG height=849 alt=_ src="http://www.grupodejavu.org/publicidad/cartaconsejo%20copia.jpg" width=600 border=0></A></P>
<P><A href="mailto:invitacion@consejoiberoamericano.org"><IMG height=849 alt=_ src="http://www.grupodejavu.org/publicidad/cartaconsejo%20copia2.jpg" width=600 border=0></A></P>
<P><FONT face=Arial></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial>Responder a este correo&nbsp; o enviarnos su teléfono para&nbsp;comunicarnos con usted y poder dar mas información del Evento de Educación que se realizará en Panamá</FONT></STRONG></P><FONT face=Arial><STRONG>
<P class=Estilo1 align=center><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3><SPAN class=Estilo2><A href="mailto:invitacion@consejoiberoamericano.org">invitacion@consejoiberoamericano.org</A></SPAN></FONT></P></STRONG></FONT>
<P align=center><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face=Arial>Av.Juan Bertolotto 770 - San Miguel - Lima 32 - Perú Teléfono: </FONT><FONT face=Arial>(511) 264 - 8095 / </FONT><FONT face=Arial>(511)264-8034 / (511)264 - 8448 <BR></FONT><FONT face=Arial>Fax: (511)264 - 8402 </FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3><SPAN class=Estilo2><A href="http://www.consejoiberoamericano.org/">http://www.consejoiberoamericano.org/</A><A href="mailto:gbazalar@consejoiberoamericano.org"></A></SPAN></FONT></P>
<P></FONT>&nbsp;&nbsp; </P>
<P>Si no desea&nbsp;la invitacion hacer click abajo</P></td></tr>

    <tr><td><br><br><br><a href='http://www.expogamarra.com/boletin/desincribirse_lista.php?id=bGludXgtYXVkaW8tYW5ub3VuY2VAbGlzdHMubGludXhhdWRpby5vcmc=' class=vinculo>Deseo eliminar mi correo del boletin</a></td></tr>

    </table></body></html>